Haveforeningen Troelstrup

56 havelodder i størrelsen 248 m2 til 459 m2


Vi er en god "gammel" haveforening.

Vi har ikke indlagt strøm eller vand, dette må klares med solceller

og ved at hente vand ved hanerne placeret ved vejen.