Arkiv for referater fra generalforsamlinger

2023


Referat fra generalforsamling 2023

inkl. dagsorden og bilag.

   

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 22.06.2023

2021


Ordinær